VOETREFLEXOLOGIE 

Voetreflexologie is een eeuwenoude veilige en eenvoudige natuurgeneeswijze die er vanuit gaat dat het gehele lichaam gereflecteerd wordt op de voet.

Door het geven van een impuls, door het uitoefenen van druk met behulp van duim c.q. wijsvinger, op zones van de voet gaat er een stimulerende werking uit naar het corresponderende lichaamsdeel waardoor blokkades in de energiebanen worden opgeheven en gifstoffen worden afgevoerd. Daardoor wordt het zelfgenezende vermogen van het lichaam geactiveerd. De voetreflexoloog geneest dus niet. Het is de mens die zichzelf geneest.

Bij deze geneeswijze wordt de mens als geheel gezien. Daarom wordt altijd de gehele voet behandeld en niet alleen de zone van het corresponderende lichaamsdeel waar zich de klacht bevindt.

De behandeling omvat zowel de symptomen als de oorzaak van de klachten. Zodoende kan dit uitwerking hebben op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau.

Voetreflexologie kan men goed toepassen in combinatie met andere (reguliere) therapieën of geneeswijzen (als ondersteuning en aanvulling).

Het eerste consult bestaat uit een intake-gesprek van ongeveer 45 minuten waarin een globaal medisch/persoonlijk overzicht wordt gemaakt. Van hieruit wordt een behandelplan opgesteld. Waarna evaluatie volgt. Een voetreflexconsult duurt ongeveer 1½ uur.

De kosten bedragen:

  intake-gesprek                           € 20,=

  voetreflexconsult                       € 60,=

Ik ben aangesloten bij de B.E.R. (Bond van Europese Reflexologen)

 

Informeer bij uw zorgverzekeraar voor een eventuele vergoeding.